درخواست نسخه دیجیتال کتاب ها

به دلیل اینکه برخی از عناوین کتاب ها تجدید چاپ نشده و موجود نمی باشد، و برخی از محققان و طالبان کتاب ها به نسخه چاپی آن نیاز داردند، لذا به صورت محدود امکان چاپ نسخه دیجیتال از کتاب ها میسر شده است. 

بدین منظور فرم مقابل را تکمیل نموده و مشخصات کامل تماس و کتاب مورد نظرتان را در قسمت متن پیام وارد نموده و در اسرع وقت کارشناس مورد نظر با شما تماس خواهد گرفت.

فرم درخواست

لطفا فرم را به دقت و به صورت کامل و صحیح پر نمایید

پیام شما با موفقیت ارسال گردید.
ارسال پیام شما ناموفق بوده است، مجددا تلاش کنید.