«شمس الضحی» در چند سطر

بنا بر حکم عقل: «اِنَّ آثارَنا تَدُلُّ عَلَینا، فَانظُروُا بَعدنا اِلَی الآثار»؛ آثار منتشره در انتشارات شمس الضحی، همان اهداف موسسه بوده: احیاء آثاری از بزرگان مدرسه اهل بیت علیهم السلام و مفاخری از آنان که از طرفی کمک به غنای فرهنگ شیعی کرده، و از طرف دیگر کمکی به پر کردن خلائی در فرهنگ معاصر ما بوده باشد.

به این مناسبت هم در انتخاب عناوین و محتوای آنها و هم در چند و چون تحقیق و تعلیق و تقدیم آنها آن اهداف رعایت شده است.

آثار تألیفی در موسسه نیز همان مقاصد را دنبال کرده است، با این توضیح که: در طول تاریخ فرهنگ شیعی، در اثبات حقانیت عناوین اصلی، و تعریف و تدوین احکام فرعی، آثار فراوانی تألیف شده و می شود، ولی خلأ فجیع در این میان، جای خالی احکامِ معرفت الهیه و طریق نیل به معانی معارف الهی دین است، که در کوران غیبت ولیّ عصر علیه السلام  گم شده است. آثار تألیفی موسسه ناظر به این معنا است؛ اللهم فتقبل منا.